Repozitáře

Přehled repozitářů použitých při cvičení. Možno využít k vlastním experimentům.

simple.git

git clone https://repo.gitc.cz/simple.git

Jednoduchý repoziář se 2 větvemi a naivním obsahem. Slouží pro nácvik jednochudých rebasů a dalších operací založených na manipulaci s daty mezi větvěmi.


exercise.git

git clone https://repo.gitc.cz/exercise.git

Repozitář s pracovním souborem a sadou úkolů jako námět pro otestování základů lokální práce.


stack.git

git clone https://repo.gitc.cz/stack.git

Repozitář s reálnou implementací jednoduchého programu a s přiloženým patchem, jehož aplikací se do kódu přidá sada změn. Slouží pro procvičení manipulace se změnami a následně pro otestování MR a použití interaktivního rebasu.


bob / stack.git

git clone https://bob.gitc.cz/stack.git

Repozitář s MR pro repozitář stack.git.


edgebox.git

git clone https://repo.gitc.cz/edgebox.git

Repozitář s MR pro výuku na FIT ČVUT.


exercise_fit.git

git clone https://repo.gitc.cz/exercise_fit.git

Varianta repozitáře exercise.git určená jako "resetovací" repozitář při výuce na FIT ČVUT.