FIT ČVUT

Informace k výuce kurzu na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

Tento kurz je také vyučován jako předmět BI-GIT na Fakultě informačních technologií ČVUT. Předmět je primárně určen pro první ročníky bakalářského studia, ale vítáni jsou studenti všech ročníků na všech stupních.

Výuka probíhá formou blokové výuky a je rozdělena na 2 části. Začátkem zkouškového období (obvykle plánované na jeho 2. týden) jsou přednášky a ke konci zkouškového (obvykle předposlední týden) se koná zápočtový test. Samotná výuka probíhá po 4 dny, vždy s dotací od 3 do 4 hodin, dle aktuálního tempa.

Předmět je vyučován v českém jazyce a je za 2 kredity.

Pro více informací navštivte oficiální stránku předmětu BI-GIT ve fakultním systému.